Станом на 19.02.2020р. (дата складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства) загальна кількість акцій ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» складає 176 908 (сто сімдесят шість тисяч дев’ятсот вісім) простих іменних акцій, із яких загальну кількість голосуючих акцій складає 94 105 (дев’яносто чотири тисячі сто п’ять) прості іменні акції.