Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 23.04.2021р.

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 23.04.2021р.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 23.04.2021р.

Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ Білоцерківська книжкова фабрика, дата дистанційного проведення зборів 20.04.2021р. (дата оприлюднення 27.04.2021р.)