Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ Білоцерківська книжкова фабрика, скликаних на 20.04.2021р.

Інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на 19.02.2021р..pdf

Повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ Білоцерківська книжкова фабрика, скликаних на 20.04.2021р.

Особлива інформація емітента від 4 травня 2020 року

Повідомленя про відкладення загальних зборів акціонерів