Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ від 9 квітня 2021 року

До уваги акціонерів(виправлено попереднє повідомлення)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів за 2019 рік

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів за 2020 рік