Особлива інформація емітента від 03.04.2019р.

Інформація про загальну кількість акцій станом на 28.03.2018р.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Чергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська книжкова фабрика», які відбудуться 02 квітня 2019 року

Бюлетель для голосування на загальних зборах акціонерів

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів 02 квітня 2019 року