Річна інформація емітента цінних паперів

Баланс і Звіт про фінансові результати

 

 

Висновки аудиторських перевірок