ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ СТАНОМ НА ДАТУ СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ЯКИМ НАДСИЛАТИМЕТЬСЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА», ЩО ВІДБУДУТЬСЯ 23.04.2020р.

У відповідності до переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», сформованого Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 23.03.2020р.:

  • загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»: 176 908 штук;
  • загальна кількість голосуючих простих іменних акцій ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»: 94 105 штук.