ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЄ НАДАТИ АКЦІОНЕР (ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА) ДЛЯ ЙОГО УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА», ЩО ВІДБУДУТЬСЯ 23 квітня 2020 року

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», що відбудуться 23 квітня 2020 року, акціонери (представники акціонерів) мають надати наступні документи:

–   акціонер - фізична особа: паспорт;

– представник акціонера - фізичної особи: паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України;

–  керівник акціонера - юридичної особи: паспорт, Статут/витяг із Статуту та/або рішення органу управління даної юридичної особи з підтвердженням повноважень керівника, протокол уповноваженого органу управління та/або наказ про обрання/призначення керівником юридичної особи;

–  представник акціонера - юридичної особи: паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.