Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Бiлоцеркiвська книжкова фабрика"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

09117, м. Бiла Церква, вул. Л.Курбаса, 4

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

02466961

5. Міжміський код та телефон, факс

(04563) 5-33-61 (04563) 5-33-61

6. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

15.11.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№220(2973) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

16.11.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.bc-book.com.ua

в мережі Інтернет

15.11.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

14.09.2018

припинено повноваження

Т.в.о. Голови Правлiння

Гайдай Вiкторiя Вiталiївна

-

0

Зміст інформації:

Протоколом засiдання Наглядової Ради Приватного акцiонерного товариства «Бiлоцеркiвська книжкова фабрика» (далi - Товариство) (протокол № 4 вiд 14 вересня 2018 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме: обрано на посаду та призначено нового Голову Правлiння Товариства з 14.09.2018 року. Гайдай Вiкторiю Вiталiївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) призначено т.в.о. Голови Правлiння Товариства з 12.09.2018 року, строк на який призначено складає - до призначення нового Голови Правлiння. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдставою для прийняття такого рiшення є дострокове складання повноважень Голови Правлiння Товариства, Протокол Наглядової Ради про обрання та призначення нового Голови Правлiння Товариства, трудовий контракт. Останнi п'ять рокiв Гайдай Вiкторiя Вiталiївна обiймала посади ПрАТ «Бiлоцеркiвська книжкова фабрика»:
Грудень 2013р. – лютий 2015 р. – Директор з виробництва на ПАТ «Бiлоцеркiвська книжкова фабрика».
Лютий 2015 р. – червень 2017 р. - начальник палiтурного цеху на ПАТ «Бiлоцеркiвська книжкова фабрика».
Червень 2017 р. – травень 2018 р. - начальник палiтурного цеху на ПрАТ «Бiлоцеркiвська книжкова фабрика».
Травень 2018 р. – по теперiшнiй час – Директор з виробництва на ПрАТ «Бiлоцеркiвська книжкова фабрика».

14.09.2018

обрано

Голова Правлiння

Паламаренко Олександр Володимирович

-

0

Зміст інформації:

Протоколом засiдання Наглядової Ради Приватного акцiонерного товариства «Бiлоцеркiвська книжкова фабрика» (далi - Товариство) (протокол № 4 вiд 14 вересня 2018 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме: обрано на посаду та призначено Голову Правлiння Товариства Паламаренка Олександра Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) з 14.09.2018 року, строк на який призначено складає 1 (один) рiк. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Пiдставою для прийняття такого рiшення є дострокове складання повноважень Голови Правлiння Товариства, Протокол Наглядової Ради про обрання та призначення нового Голови Правлiння Товариства, трудовий контракт.

Останнi п'ять рокiв обiймав посади:
01.- 09.2013 ПАТ Банк "Злата" - Керуючий вiддiленням
09.2013 по 09.2015 ПАТ Банк "Авант" - Керуючий вiддiленням
09. 2015 по 11.2015 ПАТ Банк "Укрексiм" - Керуючий вiддiленням
11.2015 по 05.2016 ПАТ Банк "Авант" - Керуючий вiддiленням
з 05.2016 - помiчник депутата та облiк в центрi зайнятостi