Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Бiлоцеркiвська книжкова фабрика"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

09117, м. Бiла Церква, вул. Л.Курбаса, 4

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

02466961

5. Міжміський код та телефон, факс

(04563) 5-33-61 (04563) 5-33-61

6. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

15.11.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№220(2973) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

16.11.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.bc-book.com.ua

в мережі Інтернет

15.11.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифіка-ційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

11.09.2018

припинено повноваження

Голова Правлiння

Дьомiн Борис Михайлович

-

4.242318

Зміст інформації:

Наказом Голови Правлiння вiд 11.09.2018 року за № 103 Приватного акцiонерного товариства «Бiлоцеркiвська книжкова фабрика» (далi - Товариство) пийнято рiшення про самостiйне складання повноважень Голови Правлiння Товариства Дьомiна Бориса Михайловича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), який обiймав посаду Голови Правлiння Товариства з 07.02.1996 по 12.09.2018 року. Володiє акцiями Товариства в розмiрi 4,242318 % статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдставою для прийняття такого рiшення є дострокове складання повноважень Голови Правлiння Товариства, Наказ № 103 вiд 11.09.2018 року.. Останнi п'ять рокiв обiймав посади: Голова Правлiння ПрАТ «Бiлоцеркiвська книжкова фабрика».

11.09.2018

призначено

Т.в.о. Голови Правлiння

Гайдай Вiкторiя Вiталiївна

-

0

Зміст інформації:

Наказом Голови Правлiння вiд 11.09.2018 року за № 103 Приватного акцiонерного товариства «Бiлоцеркiвська книжкова фабрика» (далi - Товариство) прийнято рiшення про призначення т.в.о. Голови Правлiння Гайдай Вiкторiю Вiталiївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) з 12.09.2018 року, строк на який призначено складає - до призначення нового Голови Правлiння. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдставою для прийняття такого рiшення є дострокове складання повноважень Голови Правлiння Товариства, Наказ № 103 вiд 11.09.2018 року. Останнi п'ять рокiв обiймала посади ПрАТ «Бiлоцеркiвська книжкова фабрика»:
Грудень 2013р. – лютий 2015 р. – Директор з виробництва на ПАТ «Бiлоцеркiвська книжкова фабрика».
Лютий 2015 р. – червень 2017 р. - начальник палiтурного цеху на ПАТ «Бiлоцеркiвська книжкова фабрика».
Червень 2017 р. – травень 2018 р. - начальник палiтурного цеху на ПрАТ «Бiлоцеркiвська книжкова фабрика».
Травень 2018 р. – по теперiшнiй час – Директор з виробництва на ПрАТ «Бiлоцеркiвська книжкова фабрика».