Публічне акціонерне товариство “Білоцерківська книжкова фабрика” (код ЄДРПОУ 02466961) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 листопада 2016 року о 12.00 год. за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Л. Курбаса, 4 (актовий зал).

Реєстрація учасників з 10.00 до 11.50 год.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах, складений станом на 06.11.2016р. (24 годину 05 листопада 2016р.)

Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії для підрахунків голосів під час голосувань з питань порядку денного Зборів.
 2. Затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Про фінансові результати діяльності Товариства за 9 місяців 2016 року.
 4. Про укладення генерального кредитного договору.
 5. Про надання в іпотеку нерухомого майна для отримання кредиту.
 6. Про надання повноважень Голові правління на підписання від імені Товариства кредитного договору, договору іпотеки та інших необхідних договорів, додаткових угод та документів, що є необхідні для отримання кредиту.
 7. Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.
 8. Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну найменування Товариства.
 9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
 10. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
 11. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
 12. Про затвердження Положення про виконавчий орган Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення про виконавчий орган Товариства.
 13. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
 14. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 16. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства та встановлення розміру їх винагороди.
 17. Визначення особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
 18. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 19. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
 20. Про уповноваження осіб на здійснення дій, що пов’язані зі зміною відомостей та інформації про Товариство у відповідних державних органах.
 21. Про розподіл прибутку Товариства за 2015 рік на розрахунки з кредиторами Товариства.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів здійснюється за місцем знаходження товариства (приймальня) у робочі дні з 9.00 до 16.00 год., відповідальний за порядок ознайомлення — Голова Правління. Телефон для довідок (04563) 5-33-61.