Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

Публiчне акцiонерне товариство "Бiлоцеркiвська книжкова фабрика"

1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента: 09117, Київська обл. м. Бiла Церква вул. Леся Курбаса, 4

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 02466961

1.5. Міжміський код, телефон та факс: (04563) 9-17-40, 5-33-61

1.6. Електронна поштова адреса емітента: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується для розкриття інформації: www.bc-book.com.ua

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміни у складі посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

2.1. Наказом голови Правлiння ПАТ Гаврильченко Наталiя Володимирiвна за власним бажанням на пiдставi заяви переведена на посаду заступника головного бухгалтера з 06.06.2012 р. Займала посаду головного бухгалтера з 01.11.2010 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi емiтента та акцiями емiтента не володiє. Паспорт СК №149292, виданий МВ Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області 30.04.1996 р.

2.2. Мішина Надія Іванівна прийнята на посаду головного бухгалтера з 06.06.2012 р. за наказом Голови правлiння ПАТ на пiдставi заяви про прийняття на роботу. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Прийнята на посаду у зв'язку з переходом головного бухгалтера на посаду заступника головного бухгалтера за власним бажанням. прийнята на постiйне мiсце роботи безстроково. Акцiями емiтента не володiє. Освiта - вища. До цього працювала асистентом кафедри "Фiнанси" Бiлоцеркiвського iнституту економiки та управлiння. Стаж роботи бухгалтером з 1997 року. Паспорт СМ №399567, виданий 16.11.2001 р. МВ №1 Білоцерківського МУГУ МВС у Київській області.

3. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність у відповідності з законодавством.

Голова Правління Дьомін Борис Михайлович