ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ СТАНОМ НА 14.04.2021р.

Станом на 14.04.2021р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства) загальна кількість акцій ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» складає 176 908 (сто сімдесят шість тисяч дев’ятсот вісім) простих іменних акцій, із яких загальну кількість голосуючих акцій складає 94 105 (дев’яносто чотири тисячі сто п’ять) прості іменні акції.