Лідер українського ринку поліграфічниг послуг

Порядок денний:

  1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Про надання згоди на зміну графіка кредитування згідно кредитного договору №1 від 12 березня 2012 року, укладеного між Товариством та АБ “Укргазбанк”.
  3. Про уповноваження посадових осіб Товариства на підписання від імені Товариства угод, необхідних для затвердження зміни графіку кредитування.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів здійснюється за місцем знаходження Товариства (приймальня) у робочі дні з 9.00 до 16.00 год., відповідальний за порядок ознайомлення — Голова Правління. Телефон для довідок (04563) 5-33-61.