Лідер українського ринку поліграфічниг послуг

2. Текст повідомлення

2.1.Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Білоцерківська книжкова фабрика» від 29.04.2014р. з посади члена Ревізійної комісії Товариства звільнено Бондаренко Людмилу Іванівну. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi емiтента та акцiями емiтента не володiє.

2.2. Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Білоцерківська книжкова фабрика» від 29.04.2014р. на посаду члена Ревізійної комісії Товариства обрано Пітушенко Надію Юріївну строком на 3 (три) роки. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями емiтента не володiє. Освiта - вища. Працює заступником головного бухгалтера на ПАТ “Білоцерківська книжкова фабрика” з 10.12.2013р. Стаж роботи на Товаристві з 2005 року. Паспорт СМ №891004, виданий 11.10.2006 р. МВМ №1 Білоцерківського МУГУ МВС у Київській області.

 

3. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність у відповідності з законодавством.

 

Голова Правління Дьомін Борис Михайлович