Шановні акціонери!

Цим доводимо до Вашого відома порядок виплати дивідендів за простими акціями ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» (надалі – Товариство) за результатами роботи Товариства у 2016 році.

  1. Підставою для виплати дивідендів є рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства від 28 квітня 2017 року.
  2. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 22.06.2017 р.
  3. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію: 2,83211 гривень.
  4. Виплата дивідендів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» у 2017 році буде здійснюватися у строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
  5. Виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам шляхом:
    • безготівкового перерахування коштів на банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, або
    • поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).
  6. У разі повернення акціонерному товариству коштів, переказаних згідно з пунктом 3 розділу ІІ Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів, такі кошти виплачуються відповідним акціонерам через депозитарну систему України.

Голова правління

Б.М. Дьомін